start micromecenaat

feestelijk begin van het micromecenaat 2012

feestelijk begin van het micromecenaat 2012

… oktober 2012 werd het startschot voor mijn micromecenaatproject gegeven door Rob Klouth, mijn helper en micromecenas van het eerste uur.